Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

" Veseli Varaždinbreg - tradicija u vinu, zanatima i običajima"

Jesen u Knegincu je u znaku tradicijskih zanata, edukativnih predavanja, zanimljivih kulturnih programa koji oživljavaju život plemstva i građanstva kneginečkoga kraja.

Najmanji tradicijski sajam na svijetu podsjeća na minula vremena starih zanata. Ambijent je autentičan s obzirom da je  Varaždinbreg, nekada,  posjećivala kulturna i poltička elita koja je uživala u provođenju slobodnoga vremena u prirodi.