Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

O kneginečkim kurijama

Ovdje ćemo navesti poneke značajnije kurije koje su nekada krasile naše „brege“, a danas tek su neke potpuno sačuvane a one druge nesretnom su okolnošću ili pak ljudskim nemarom propale ili su se jednostavno “dodrle”. Na Banjščini su bile sljedeće kurije: jedna od najpoznatijih bila je Vila Bauer gdje je bunar kralja Josipa II., potom Vila Moj mir i Vila Kussy. Na Haliću, idući od potoka Mozdernjak dolazimo najprije do Magdićeve kurije, potom do Kurije Kralj, i nedaleko od kapele Presvetoga Trojstva do Mažuranićeve kurije. Na Malome Vrhu je kudikamo više kurija, klijeti. Krećući od same župne crkve sv. Marije Magdalene prva je kurija tj. dvor Bijeli dvori ili Naš mir, zatim na drugoj strani puta je Kurija Cepanec Martinjak, nešto dalje, na sredini Maloga Vrha, je nekoliko kurija: Antunovićeva kurija, Palača bijeli fratri, Kurija Horvat, ostaci Valdecove klijeti su nešto južnije, Grimsova kurija te opet nešto južnije Solarova kurija. Pokraj poklonca, ili kako se u narodu kaže Sv. Jane, a ustvari Bolne ili Žalosne Gospe, nalazi se kurija Slavin dom i Klet Schrenk. Dugim Vrhom pružaju se sljedeće kurije: Kettigova klet, Sieberova kurija, poznata kurija Milković s vidikovcem te klijet Štiglić. Na Koradovici, kod poznatoga restorana Češljaš je Pustova kurija, a na Glaviću nova vila obitelji Milković Dora.