Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

Opća uredba o zaštiti podataka

 

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

25.05.2018. godine, kao datum početka primjene Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR)  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., označava novi pristup u radu sa osobnim podacima. Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec uspostavila je politiku zaštite osobnih podataka, ovisno o svrsi njihova korištenja.

Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec Odredbe GDPR-a shvaća kao potrebu za uvođenjem stalnog procesa  kontrole i zaštite u postupcima prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka kako  bi osigurali zakonitu, poštenu i transparentnu obradu.

Poseban naglasak želimo skrenuti na oglašavanje privatnog smještaja na web stranici TZ Općine Gornji Kneginec, ali i ustupanje osobnih podataka trećim stranama (turistima, agencijama,...). Ovim putem obavještavamo iznajmljivače s područja Općine Gornji Kneginec koji se žele oglašavati na web stranici TZ Općine Gornji Kneginec da nas o tome obavijeste putem popunjenog i potpisanog OBRASCA PRIVOLE, koji možete zatražiti ma mail: info@tz-kneginec.hr

 

https://zakonodavstvo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Opca%20uredba%20o%20zastiti%20podataka%202016-679.pdf

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html