Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

Natječaj i kriteriji za dodjelu sredstava TZ Općine Gornji Kneginec za realizaciju smeđe signalizacije u 2022.

Temeljem Programa rada za 2022., usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine, TZ Općine Gornji Kneginec objavljuje

 

Natječaj i kriterije za dodjelu sredstava TZ Općine Gornji Kneginec za realizaciju smeđe signalizacije u 2022. godini

 

Predmet natječaja: Dodjela novčanih sredstava TZ Općine Gornji Kneginec za realizaciju smeđe signalizacije u 2022. godini

 

Namjena sredstava:

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova vezanih uz neposrednu realizaciju smeđe signalizacije na području TZ-e u 2022. godini.

 

Sredstva se ne mogu dodijeliti za:

 

 • Troškove redovnog poslovanja organizatora

 • Sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta

Korisnici mogu biti:

 • Trgovačka društva

 • Udruge

 • Obrti

 • Kulturne i druge javne ustanove

 

Kriteriji za odobravanje potpora TZ Općine Gornji Kneginec za realizaciju smeđe signalizacije

u 2022. godini:

 

 • sadržaj i kvaliteta projekta

 • dizajn

 • prepoznatljivost

 • imidž

 • promocija

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratak opis projekta s troškovnikom, potvrdu o nepostojanju duga, dokaz o pravnom statusu organizatora.

 

O odluci o dodjeli sredstava za realizaciju smeđe signalizacije TZ-e u 2022.sudionici natječaja bit će pravovremeno obaviješteni.

Natječaj je otvoren do 31. 3. 2022., a prijave je potrebno dostaviti isključivo poštom ili osobno na adresu: TZ Općine Gornji Kneginec, Trg dr.F.Tuđmana 2c, Turčin

 

TZ Općine Gornji Kneginec zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.