Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

Natječaj i kriteriji za dodjelu sredstava TZ Općine Gornji Kneginec za održavanje i uređenje mjesta u 2022.

Temeljem Programa rada za 2022., usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine, TZ Općine Gornji Kneginec objavljuje

 

Natječaj i kriterije za dodjelu sredstava TZ Općine Gornji Kneginec za održavanje i uređenje mjesta u 2022.godini

 

Predmet natječaja: Dodjela novčanih sredstava TZ Općine Gornji Kneginec za potpore prilikom uređenja mjesta u 2022. godini

 

Namjena sredstava:

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju

uređenja mjesta u 2022. godini.

 

Sredstva se ne mogu dodijeliti za:

 

  • Troškove redovnog poslovanja organizatora

  • Sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju uređenja mjesta u 2022.

Korisnici mogu biti:

  • Trgovačka društva

  • Udruge

  • Obrti

  • Kulturne i druge javne ustanove

 

Kriteriji za odobravanje potpora TZ Općine Gornji Kneginec:

 

  • Tradicija održavanja i uređenja

  • Sadržaj i kvaliteta

  • Promocija

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratak opis i postupak uređenja s troškovnikom, potvrdu o nepostojanju duga, dokaz o pravnom statusu organizatora.

 

O odluci o dodjeli sredstava za uređenje mjesta u 2022. godini sudionici natječaja bit će pravovremeno obaviješteni.

Natječaj je otvoren do 31. 3. 2022., a prijave je potrebno dostaviti isključivo poštom ili osobno na adresu: TZ Općine Gornji Kneginec, Trg dr.F.Tuđmana 2c, Turčin

 

TZ Općine Gornji Kneginec zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.