Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

OBRAZAC JAVNOG NATJEČAJA TZ OPĆINE GORNJI KNEGINEC U 2022. GODINI

 

 

                                                                                             

ZAHTJEV

za dodjelu bespovratnih sredstava prema programima

u 2022. godini

Osnovni podaci o organizatoru manifestacije/predlagatelju projekta

Organizator manifestacije/predlagatelj projekta

 

Status predlagatelja (fizička ili pravna osoba - udruga, zaadruga, trgovačko društvo, obrtnik, javna ustanova)

 

 

Sjedište

 

Telefon / telefaks

 

E-mail / Internet adresa

 

OIB

 

Odgovorna osoba / osoba ovlaštena za zastupanje

 

Osoba za kontakt

 

Poslovna banka

 

Broj IBAN žiro računa

 

 

Podaci o projektu

Naziv projekta

 

Mjesto realizacije projekta

(lokacija na kojoj se događanje odvija)

 

 

Kratki opis projekta

 

 

 

Izvori financiranja projekta

Ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju cijelog projekta

 

Traženi iznos potpore TZ Općine Gornji Kneginec

 

Vlastita sredstva uložena u projekt

 

Subvencionirano od drugih subjekata (navesti od kojih i dobivene iznose)

 

 

 

 

NAPOMENA:

 

  1. Zahtjevu priložiti dokumentaciju iz Javnog natječaja

  2. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati

 

 

 

Mjesto i datum

 

 

 

_______________________________________

Potpis odgovorne osobe/osobe ovlaštene za zastupanje

 

 

____________________________________