Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec
Odmor i rekreacija na prirodan način

JAVNI POZIV za kandidiranje projekata

Na temelju članka 9. Statuta TZ Općine Gornji Kneginec, predsjednik TZ Općine Gornji Kneginec objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama povodom Dana Općine Gornji Kneginec u srpnju

2020. godine

 

I. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZ Općine Gornji Kneginec za sufinanciranje manifestacija povodom Dana Općine Gornji Kneginec u srpnju 2020. godine.

 

II. Za dodjelu bespovratnih sredstava kandidirati se mogu organizatori manifestacija - fizičke i pravne osobe, nositelji aktivnosti (ugostiteljski obrti, caffe barovi, noćni klubovi, hoteli, restorani, ugostiteljski poslovni subjekti), koji su obveznici plaćanja turističke članarine i turističke pristojbe.

 

III. Cjeloviti tekst Programa, te obrazac Zahtjeva – sastavni su dio ovog Javnog poziva koji se nalaze na internet stranicama TZ Općine Gornji Kneginec: http://www.tz-kneginec.hr/

Potrebna dokumentacija za kandidiranje nositelja projekata:

- ispunjen obrazac zahtjeva - koji se nalazi na Internet stranici TZ Općine Gornji Kneginec ( http://www.tz-kneginec.hr/ )

- kopiju obrtnice, izvadak iz sudskog registra ili drugi dokument kojim se potvrđuju podaci pravnog subjekta

- Odluku/Rješenje o produljenju radnog vremena JLS.

 

IV. Obveze Ponuditelja:

- oznaka vidljivosti: „Programe je sufinancirala TZ Općine Gornji Kneginec”,

- poštivanje radnog vremena ugostitelja temeljem Odluke/Rješenja JLS,

- dostavljanje Izvješća o provedenim aktivnostima,

- dokaz o uplatama po računima izvođača/dobavljača,

- foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija programa/projekta.

 

V. TZ Općine Gornji Kneginec zadržava pravo praćenja realizacije Programa, kao i kontrolu namjenski trošenih sredstava.

 

VI. TZ Općine Gornji Kneginec će dodijeliti bespovratna sredstva samo onim ugostiteljima koji iskažu interes za sudjelovanje na manifestaciji, pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja te ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

S korisnicima će se sklopiti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

VII. Prijave se dostavljaju na adresu: Turistička zajednica Općine Gornji Kneginec, 42204 Turčin,Trg dr.F Tuđmana 2c, s naznakom: „Prijava na javni poziv – MANIFESTACIJE - ne otvaraj“.

 

VIII. Nepotpuni i nepravodobno zaprimljeni zahtjevi neće se uzimati u obzir.

 

IX. Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave na službenim web stranicama TZ Općine Gornji Knegiec http://www.tz-kneginec.hr/

 


Predsjednik TZ Općine Gornji Kneginec

Goran Kaniški